oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenčiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoločnosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 46 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Príspevky: Prehľad o aktivitách hlavného odborníka pre hematológiu
Posted on 16.07.2006 15:19
Topic: KHaT JLF UK FNsP Martin

Prehľad o aktivitách hlavného odborníka pre hematológiu
(Prof. MUDr. P. Kubisz, DrSc.)
ROK 2006Január
 1. Príprava a spracovanie podkladov pre stretnutie krajských odborníkov v dňoch 12. a 13.2.2006
 2. Spracovanie konečnej verzie "Koncepcie hematológie a transfuziológie" v spolupráci s MUDr.Holomáňovou a doc. MUDr. Lipšicom, CSc.

  Február
 3. Žiados? riaditeľovi Útvaru liekovej politiky MZ SR PharmDr. Jánovi Mazagovi o zjednanie nápravy v preskripčnom obmedzení intravenóznych antibiotík (od 1.1.2006 má Lendacín indikačné obmedzenie len pre infektológa a len pri lymeskej borelióze) tak, aby mohol by? Lendacin ( alebo iné i.v. širokospektrálne antibiotikum s frekvenciou podávania 1x za 24 hodín) predpisovaný aj hematológom tým ambulantným pacientom, ktorým nestačí perorálna liečba.

  Marec
 4. Na základe žiadosti MZ SR zaslanie doplnených údajov na podanie podnetu ohľadom preskripčného obmedzenia intravenóznych antibiotík.
 5. Spracovanie a zaslanie stanoviska Hlavného odborníka MZ SR pre hematológiu k indikácii liečby prípravkom Novoseven - pacientka B. pre Riaditeľstvo VšZP Košice, zaslanie stanoviska na vedomie krajskej odborníčke pre hematológiu Prof. Mudr. Elene Tóthovej, CSc.
 6. Spracovanie a zaslanie stanoviska Hlavného odborníka MZ SR pre hematológiu k indikácii liečby prípravkom Haemocomplettan P - pacient S. pre Riaditeľstvo Krajskej pobočky VšZP Banská Bystrica, zaslanie stanoviska na vedomie krajskej odborníčke pre hematológiu prim.MUDr. Márii Žarnovičanovej
 7. Prehodnotenie a doplnenie Odporúčania hlavného odborníka pre hematológiu pre liečbu mnohopočetného myelómu. Odporúčanie bolo spracované myelómovou skupinou: Kotouček Pavol, Babušková Iva, Baňáková Jana, Flochová Emília, Forraiová Ľubica, Labancová Andrea, Ladická Miriam, Sakalová Adriena, Tóthová Elena, Varga Alexander.Krajskí odborníci schválili toto odporúčanie na zasadaní s hlavným odborníkom v dňoch 12. – 13. februára 2006 v Martine.
 8. Žiados? na MZ SR na Sekciu zdravotnej starostlivosti o zabezpečenie akceptácie krajských odborníkov ako koordinátorov a garantov odboru hematológia a transfuziológia v danom vyššom územnom celku v zmysle záverov zo schôdze krajských odborníkov pre hematológiu a transfuziológiu s hlavnými odborníkmi pre hematológiu a transfuziológiu konanej v dňoch 12.2. a 13.2.2006.
 9. Zaslanie schváleného doporučenia postupu pre liečbu mnohopočetného myelómu všetkým krajským odborníkom so žiados?ou ,aby s týmto doporučením oboznámili všetkých okresných hematológov.
 10. Na základe požiadavky krajskej odborníčky pre VÚC Košice prof. MUDr. Eleny Tóthovej, CSc. zaslanie žiadosti MUDr. Beáte Beňovej , neštátna hematologická ambulancia v Košiciach, o urýchlené odovzdanie zdravotnej dokumentácie pacientov s vrodenou poruchou zrážania (hemofília A, B, von Willebrandova chorova, defecit FVII) do RCHaT KH a OH Košice.
 11. Vypracovanie odborných posudkov na registráciu liekov Dicynone, Cilkanol.

  Apríl
 12. Návrh na odvolanie krajskej odborníčky pre VÚC Bratislava a menovanie novej krajskej odborníčky a zaslanie oznámenia o zmene prezidentovi SHaTS a zastupujúcemu riaditeľovi SZS.
 13. Účas? na pracovnom stretnutí k stanoveniu kritérií na liečbu poistencov VšZP s deficitom koagulačných faktorov u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a k prehodnoteniu počtu pracovísk, kde sa takáto liečba bude zabezpečova?.
 14. Na žiados? riaditeľa FORLIFE, n.o. Všeobecnej nemocnice Komárno a primára interného oddelenia (MUDr. Bašternák) spracovanie odborného posudku k indikácii liečby prípravkom Novoseven u pacienta K. pre MUDr. Ďurčanskú-ZP Dôvera
 15. Na základe vyžiadania Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivos?ou spracovanie odborného posudku k nesúladu medzi pitevným nálezom a klinickou diagnózou.

  Máj
 16. Odborné posúdenie žiadosti o akreditáciu špecializačného štúdijného programu v špecializačnom odbore č.008 Hematológia a transfuziológia pre kategóriu lekár, o ktorú požiadala Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (LF UPJŠ) v Košiciach. Boli zistené drobné nedostatky, po odstránení doporučené na akreditáciu.
 17. Odborné posúdenie žiadosti o akreditáciu špecializačného štúdijného programu v odbore Hematológia a transfuziológia A 008 pre kategóriu: lekár, predloženej Klinikou hematológie a transfuziológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave (KHaT LF a FNsP) – pracovisko Petržalka, Antolská 11. Boli zistené hrubé nedostatky, je potrebné prepracova? akreditačný spis.
 18. Riešenie problému odvolania krajskej odborníčky pre VÚC Bratislava na základe podania odvolania proti rozhodnutiu na MZ SR - Sekcia zdravotnej starostlivosti.
 19. Riešenie problému pacienta K. z Banskej Bystrice - spracovanie posudku pre VšZP, zaslanie posudku na vedomie krajskej odborníčke pre hematológiu prim.MUDr. Márii Žarnovičanovej.
 20. Zaslanie pripomienky k indikačnému obmedzeniu a žiados? na rozšírenie indikácií lieku NEULASTA-L03AA13 Pegfilgrastím na MZSR - riaditeľovi Útvaru liekovej politiky.
 21. Vypracovanie posudkov na klinické štúdie (heparinoidy, bortezomid , thalidomide a ďalšie).
 22. Vypracovanie odborného stanoviska pre indikačnú oblas? pre EXACYL.
 23. Vypracovanie odborného stanoviska pre indikačnú oblas? pre DANAPAROID.
 24. Na základe vyžiadania Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb Bratislava vypracovanie odborného posudku na žiados? o súhlas s mimoriadnym dovozom na liečivo danaparoid sodium - liek Orgaran.
 25. Vydanie učebnice Hematológia a transfuziológia.
 26. Vypracovanie a príprava akreditačného spisu, akreditácia KHaT JLF UK: Rozhodnutie ministra zdravotníctva SR o vydaní osvedčenia o akreditácii špecializačného študijného programu v specializačnom odbore lekár – hematológia a transfuziológia (k nahliadnutiu na sekretariáte Martinskej fakultnej nemocnice a dekanáte Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského).

  Jún
 27. Zaslanie zápisnice z pracovnej porady hematológov a pracovníkov generálneho riaditeľstva VšZP k stanoveniu kritérií na liečbu poistencov VšZP s deficitom koagulačných faktorov krajským odborníkom a primárom HTO v rámci SR.
 28. Vybavovanie pacienta K. s odborníkmi SR a ČR (Bátorová, Holomáňová, Tóthová, Salaj).
30.6.2006 Prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc
Hlavný odborník MZ SR


 
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Príbuzné odkazy
· KHaT JLF UK Martin
· Viac o KHaT JLF UK FNsP Martin
· Iné články od: ornst


Najčítanejšie články KHaT JLF UK FNsP Martin:
SPRÁVA Z XIII. SLOVENSKO - ČESKEJ KONEFERENCIE O HEMOSTÁZE A TROMBÓZE


  Hodnotenie článku
Priemerné skóre: 4.83
hlasov: 92


Obetujte prosím chvíľku hodnoteniu tohto článku:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


  Možnosti

 Stránka vhodná na tlač Stránka vhodná na tlač


Združené témy

Klinická hematológia


Re: ibgmczobufd (Skóre: 1)
kým: modulaer v 09.07.2009 13:28
(O užívateľovi )
Čítať zvyšok komentára...pokemon dimond and pearl porn (Skóre: 1)
kým: Dickon_Hemingac2 v 23.12.2008 23:16
(O užívateľovi )
surfers private porn QQF8 PfC Čítať zvyšok komentára...Re: aeeau (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 28.04.2009 11:12
(O užívateľovi )
buy cialis

Čítať zvyšok komentára...Re: wofdoke (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 25.04.2009 19:20
(O užívateľovi )
viagra jokes [www.alonso-craciun.com] cialis and d

Čítať zvyšok komentára...Re: osezigwyd (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 21.04.2009 07:34
(O užívateľovi )
buy surf to cialis link online [www.diversityjdmba

Čítať zvyšok komentára...Re: fnbd (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 28.04.2009 08:26
(O užívateľovi )
purchase vi

Čítať zvyšok komentára...Re: taqemjy (Skóre: 1)
kým: modulaer v 28.06.2009 17:56
(O užívateľovi )
paypal cialis [www.invis-a-vision.com] buy levitra

Čítať zvyšok komentára...Re: siahfezmc (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 22.04.2009 22:50
(O užívateľovi )
viagra vs levitra vs cialis [www.alexreshuan.com] che

Čítať zvyšok komentára...Re: drpoipultz (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 23.04.2009 22:45
(O užívateľovi )
cheapest viagra to buy

Čítať zvyšok komentára...Re: rorafqyb (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 25.04.2009 17:41
(O užívateľovi )
levit

Čítať zvyšok komentára...Re: pivextqpcq (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 29.04.2009 13:46
(O užívateľovi )
drug levitra [w

Čítať zvyšok komentára...Re: ypbay (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 29.04.2009 14:31
(O užívateľovi )
cialis pricing [163.

Čítať zvyšok komentára...Re: tscpldjiuoq (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 30.04.2009 22:31
(O užívateľovi )
guaranteed cheapest viagra [www.taolb.org] generic india le

Čítať zvyšok komentára...Re: rkbd (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 05.05.2009 21:02
(O užívateľovi )
cialis comparison lev

Čítať zvyšok komentára...Re: deiueiffcue (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 01.05.2009 07:39
(O užívateľovi )
generic cialis from india [www.feedgadget.com] keyword

Čítať zvyšok komentára...Re: aoaie (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 02.05.2009 15:30
(O užívateľovi )
guaranteed cheapest viagra [www.taolb.org] levitra informat

Čítať zvyšok komentára...Re: eauadr (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 02.05.2009 16:08
(O užívateľovi )
buy cialis canadian [www.feedgadget.com] cialis levitr

Čítať zvyšok komentára...Re: atnefodzki (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 05.05.2009 23:25
(O užívateľovi )
suppliers of

Čítať zvyšok komentára...Re: eyctx (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 07.05.2009 03:40
(O užívateľovi )
buy viagra online cheap [esk

Čítať zvyšok komentára...Re: nijnk (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 07.05.2009 20:32
(O užívateľovi )
levitra cialis
Čítať zvyšok komentára...Re: kxdruiezm (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 08.05.2009 18:35
(O užívateľovi )
levitra fact [www.var-immobilier.org] levitra comp

Čítať zvyšok komentára...Re: ziefo (Skóre: 1)
kým: modulaer v 28.06.2009 20:18
(O užívateľovi )
order levitra [www.jesusrodeadonkey-theb

Čítať zvyšok komentára...Re: dtztb (Skóre: 1)
kým: modulaer v 25.06.2009 01:49
(O užívateľovi )
the buy cialis [www.sharpenedges.com] cialis and lev

Čítať zvyšok komentára...Re: hiil (Skóre: 1)
kým: modulaer v 10.06.2009 12:43
(O užívateľovi )
cheap lily lcos cialis [www.robgillen.com] buy viagra i

Čítať zvyšok komentára...Re: kepuljoo (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 10.05.2009 17:51
(O užívateľovi )
discount levitra online us [www.var-immobilier.org

Čítať zvyšok komentára...Re: wccu (Skóre: 1)
kým: modulaer v 12.06.2009 14:44
(O užívateľovi )
cialis generic levitra viagra [www.eurekareales

Čítať zvyšok komentára...Re: yvat (Skóre: 1)
kým: modulaer v 14.06.2009 01:25
(O užívateľovi )
levitra gener

Čítať zvyšok komentára...Re: ousaqikaome (Skóre: 1)
kým: modulaer v 15.06.2009 23:44
(O užívateľovi )
cialis price generic [www.interclothing-bg.com]

Čítať zvyšok komentára...Re: deojilxfa (Skóre: 1)
kým: modulaer v 16.06.2009 01:12
(O užívateľovi )
cialis levitra viagra

Čítať zvyšok komentára...Re: ameuwolvo (Skóre: 1)
kým: modulaer v 16.06.2009 10:08
(O užívateľovi )
prices onli

Čítať zvyšok komentára...Re: viswualnih (Skóre: 1)
kým: modulaer v 16.06.2009 14:18
(O užívateľovi )
cialis and levitra [www.timbaleo.com] buy cheap viagra <

Čítať zvyšok komentára...Re: uuire (Skóre: 1)
kým: modulaer v 23.06.2009 22:02
(O užívateľovi )
levitra best price [www.sisemuevenmatalos.com]

Čítať zvyšok komentára...Re: uoujcawx (Skóre: 1)
kým: modulaer v 10.08.2009 16:09
(O užívateľovi )
results viagra cialis levitra [k

Čítať zvyšok komentára...Re: eyuun (Skóre: 1)
kým: modulaer v 17.06.2009 14:58
(O užívateľovi )
female viagra<

Čítať zvyšok komentára...Re: akoqdixdiet (Skóre: 1)
kým: modulaer v 18.06.2009 05:04
(O užívateľovi )
buy cialis without a prescription [www.interclot

Čítať zvyšok komentára...Re: rcsh (Skóre: 1)
kým: modulaer v 24.06.2009 01:02
(O užívateľovi )
cialis professional [www.sharpenedges.com] compare c

Čítať zvyšok komentára...Re: cxciaa (Skóre: 1)
kým: modulaer v 25.06.2009 03:40
(O užívateľovi )
generic levitra pill [www.sisemuevenmatalos.com

Čítať zvyšok komentára...Re: rouaiaqee (Skóre: 1)
kým: modulaer v 30.06.2009 08:38
(O užívateľovi )
levitra prices [www.wearealligators.com] cialis g

Čítať zvyšok komentára...Re: nguhjmvaiuk (Skóre: 1)
kým: modulaer v 30.06.2009 09:43
(O užívateľovi )
getting an online prescription for cialis [www.th

Čítať zvyšok komentára...Re: peeoebi (Skóre: 1)
kým: modulaer v 08.07.2009 08:52
(O užívateľovi )
buying viagra [ds-1978.com] viagra

Čítať zvyšok komentára...Re: jlggiqkvteo (Skóre: 1)
kým: modulaer v 08.07.2009 11:49
(O užívateľovi )
Čítať zvyšok komentára...Re: ooipuibh (Skóre: 1)
kým: modulaer v 09.07.2009 14:33
(O užívateľovi )
buy viagra onlines [www.h

Čítať zvyšok komentára...Re: daiuzihoval (Skóre: 1)
kým: modulaer v 12.07.2009 17:42
(O užívateľovi )
levitra drug<

Čítať zvyšok komentára...Re: jvaenvaairo (Skóre: 1)
kým: modulaer v 17.07.2009 21:46
(O užívateľovi )
buy cialis where [aocb

Čítať zvyšok komentára...Re: ioaoq (Skóre: 1)
kým: modulaer v 19.07.2009 12:01
(O užívateľovi )
buy cialis without a presc

Čítať zvyšok komentára...Re: voxiamegi (Skóre: 1)
kým: modulaer v 19.07.2009 12:44
(O užívateľovi )
cialis versus vi

Čítať zvyšok komentára...Re: vuwp (Skóre: 1)
kým: modulaer v 22.07.2009 20:27
(O užívateľovi )
viagra online [adotro

Čítať zvyšok komentára...Re: cixd (Skóre: 1)
kým: modulaer v 22.07.2009 22:41
(O užívateľovi )
buying viagra [www.pen

Čítať zvyšok komentára...Re: ejqoaip (Skóre: 1)
kým: modulaer v 24.07.2009 11:25
(O užívateľovi )
Čítať zvyšok komentára...Re: giojrkq (Skóre: 1)
kým: modulaer v 24.07.2009 12:12
(O užívateľovi )
cheapest viagra to buy onli

Čítať zvyšok komentára...Re: aaptshb (Skóre: 1)
kým: modulaer v 10.08.2009 17:06
(O užívateľovi )
find cheap cialis [www.mayslab.com] viagra levitra cialis

Čítať zvyšok komentára...Re: iiqbi (Skóre: 1)
kým: modulaer v 12.08.2009 17:22
(O užívateľovi )
buy generic online viagra [www.pullmancanada.net] l

Čítať zvyšok komentára...Re: xspqjijoinf (Skóre: 1)
kým: vahtang v 16.08.2009 23:16
(O užívateľovi )
viagra cheap online [www.crdpa-bnu.org] cialis buy
Čítať zvyšok komentára...Re: prwkeo (Skóre: 1)
kým: vahtang v 17.08.2009 02:29
(O užívateľovi )
compare cialis levitra [foro

Čítať zvyšok komentára...Re: pklzfo (Skóre: 1)
kým: vahtang v 17.08.2009 20:13
(O užívateľovi )
cialis levitra viagra vs vs [www.hiv-facts.com] cialis

Čítať zvyšok komentára...Re: phsqbtql (Skóre: 1)
kým: vahtang v 17.08.2009 20:51
(O užívateľovi )
side effects of

Čítať zvyšok komentára...Re: muzaquxpm (Skóre: 1)
kým: vahtang v 19.08.2009 12:53
(O užívateľovi )
buy cialis where [www.veilsandheadpieces.com]

Čítať zvyšok komentára...Re: ehbjabysho (Skóre: 1)
kým: vahtang v 20.08.2009 02:02
(O užívateľovi )
addiction levitra [console

Čítať zvyšok komentára...Re: aalybaae (Skóre: 1)
kým: vahtang v 20.08.2009 09:33
(O užívateľovi )
cialis and online consultation [www.hiv-facts.com] cial

Čítať zvyšok komentára...


fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 5.86 sekund