Leukémie

Dátum: 04.04.2007 01:00
Vec: Pacienti - leukémie


Prof. MUDr. Ev?en Skala, CSc.
Prof. MUDr. Václav To?ovský, DrSc.


Úvod
Tato informační bro?ura Vám má pomoci lépe porozumět leukémii, lépe řečeno leukémiím. Chceme odpovědět na hlavní otázky, ať ji? se týkají povahy těchto nemocí, způsobu vy?etřování, stanovení diagnózy, strategie léčby i způsobu ?ivota po ukončení léčení.
Nemů?eme doporučit nejlep?í léčbu. Tu musí stanovit lékařský tým po zvá?ení v?ech důle?itých faktorů - druhu leukémie, zvlá?tních rysů nemoci, které se li?í od nemocného k nemocnému, věku pacienta a dal?ích nemocí, kterými trpí. Zatím nám stačí uvědomit si, ?e leukémie je nádorová choroba krvetvorby.Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=120