METAMIZOL a poruchy krvetvorby

Dátum: 13.06.2007 01:00
Vec: Pharminfo


METAMIZOL a poruchy krvetvorby

Metamizol je pyrazolonové analgetikum s mírným spasmolytickým účinkem obsa?ené buď v monokomponentních nebo kombinovaných přípravcích. Incidence známého rizika poruch krvetvorby při léčbě metamizolem se dosud odhadovala na 1:1 500 000 u?ivatelů. ?véd?tí autoři K. Hedenmalm a O.Spigset ve své studii (Agranulocytosis and other blood dyscrasias associated with dipyrone (metamizole). Eur J Clin Pharmacol, 2002, 58: 265-274) popisují tisíckrát vy??í incidenci 1:1439 předpisů.

V ČR jsou v současnosti registrovány tyto léčivé přípravky s obsahem metamizolu (dipyronu): Algifen, Novalgin, Quarelin.

Upozornění: Při léčbě těmito přípravky je třeba pravidelně sledovat krevní obraz!

Prosíme o hlá?ení v?ech podezření na poruchy krvetvorby při léčbě těmito léčivými přípravky.

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=140