Doporučení pro časnou diagnostiku mnohočetného myelomu

Dátum: 19.09.2007 20:16
Vec: Mnohopocetný myelóm


Doporučení pro časné rozpoznání posti?ení skeletu maligním procesem a pro časnou diagnostiku mnohočetného myelomu

Vypracovala Česká myelomová skupina ve spolupráci se specialisty z oborů: neurologie, ortopedie, revmatologie, zobrazovacích metod a biochemie

Z. Adam1, J. Bednařík2, J. Neubauer3, R. Chaloupka4, Z. Fojtík1, J. Vaníček5, L. Pour1, Z. Čermáková6, V. ?čudla7, V. Maisnar8, J. Straub9, M. Schützová10, E. Gregora11, M. Weinreb12, K. Stuchlíková13, J. Staníček14, R. Hájek1, M. Krejčí1, J. Vorlíček1

1 Interní hematoonkologická klinika Lékařské fakulty MU a FN Brno, pracovi?tě Bohunice, přednosta prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
2 Neurologická klinika Lékařské fakulty MU a FN Brno, pracovi?tě Bohunice, přednosta prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc.
3 Radiodiagnostická klinika Lékařské fakulty MU a FN Brno, pracovi?tě Bohunice, přednosta prof. MUDr. Vlastimil A. Válek, CSc.
4 Ortopedická klinika Lékařské fakulty MU a FN Brno, pracovi?tě Bohunice, přednosta prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.
5 Klinika zobrazovacích metod Lékařské fakulty MU a FN u sv. Anny, Brno, přednosta doc. MUDr. Petr Krupa, CSc.
6 Oddělení klinické biochemie FN Brno, pracovi?tě Bohunice, přednosta doc. MUDr. Milan Dastych, CSc.
7 III. Interní klinika Lékařské fakulty UP a FN Olomouc, přednosta prof. MUDr. Vlastimil ?čudla, CSc.
8 Oddělení klinické hematologie, II. interní klinika Lékařské fakulty UK a FN Hradec Králové, přednosta prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.
9 I. interní klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN Praha, přednosta prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.
10 Hematologicko-onkologické oddělení FN Plzeň, přednosta prim. MUDr. Vladimír Koza, CSc.
11 Oddělení klinické hematologie FN Královské Vinohrady, Praha, přednosta doc. MUDr. Tomá? Kozák, Ph.D.
12 Klinika dětské onkologie Lékařské fakulty MU a FN Brno, pracovi?tě FDN JGM, Brno, přednosta doc. MUDr. Jaroslav ?těrba, CSc.
13 Česká myelomová skupina, předseda prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
14 Oddělení nukleární medicíny, Masarykův onkologický ústav, Brno, přednosta prim MUDr. Karol Bolčák, CSc.


Souhrn:
Výskyt mnohočetného myelomu v ČR je 3-4 nově diagnostikované případy na 100 000 obyvatel za rok. Ve vy??ích věkovým skupinách se incidence zvy?uje. Mnohočetný myelom je choroba dobře reagující na léčbu, kterou je mo?né docílit roky trvající remise nemoci. Někteří nemocní se vracejí do pracovního procesu. Předpokladem úspě?né léčby je včasná diagnostika, a ta je mnohdy v rukou lékařů prvního kontaktu. Proto Česká myelomová skupina ve spolupráci s neurology, ortopedy a radiodiagnostiky vydává následující doporučení pro lékaře prvního kontaktu s navazujícím podrobněj?ím textem, popisujícím projevy a diagnostická úskalí u této choroby. Vzhledem k pestrosti projevů má tato nemoc vlastnosti chameleóna. Pro přehlednost shrneme příznaky mnohočetného myelomu do 5 bodů, z nich? ka?dý je důvodem k vy?etření s cílem potvrdit či nepotvrdit maligní původ potí?í (nepotvrzení se nerovná vyloučení). Pokud je jedno z těchto doporučených vy?etření pozitivní, je to signálem k pokračování diagnostického procesu, ke kterému je nemocný obvykle odeslán praktickým lékařem na specializované pracovi?tě. Dodr?ování těchto doporučení by mělo minimalizovat počet pozdě diagnostikovaných případů.
Klíčová slova: bolest - mnohočetný myelom - nefropatie - anémie - hyperkoagulace - osteolýza - včasná diagnostikaTento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=159