Atestácia HaT - záznamník (index) výkonov

Dátum: 29.10.2007 22:46
Vec: KHaT FNsP sv.Cyrila a Metoda Bratislava


Vedecká rada Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity na svojom riadnom zasadnutí dňa 23.10.2007 rozhodla s okamžitou platnosťou o nutnosti začať v praxi používať záznamník - index výkonov. Zároveň prednosta Katedry vnútorného lekárstva FZŠŠ SZU m.prof. MUDr.Š.Hrušovský oznámil, že jesenný termín 2007 postupových a atestačných skúšok z vnútorného lekárstva je posledným, pri ktorom sa záznamník nebude vyžadovať.


V praxi to znamená nasledovné: do konca mesiaca (teda ihneď) si zakúpiť na SZU záznamník (kto tak doteraz neurobil). Pre tých, ktorí ešte nemajú atestáciu z vnútorného lekárstva alebo postupovú skúšku z vnútorného lekárstva to znamená zakúpenie DVOCH záznamníkov - pre spoločný kmeň i pre hematológiu a transfúziológiu. Pre tých, čo majú internu za sebou, ide už len o záznamník z H a T.
Ďalej sme boli upozornení na to, aby sa z celej záležitosti nerobil formalizmus. Zásady vypĺňania sú teda nasledovné:
1. Vypĺňa sa od 1.11.2007 prospektívne, TEDA V ŽIADNOM PRÍPADE NIE SPATNE!!! Kto ho vypĺňal aktuálne už skôr, je to OK, ale spätne je to nezmysel.
2. Vypĺňa sa REÁLNY, teda SKUTOČNÝ počet výkonov. Ak niekto dané počty nesplní, NEVADÍ! Nastavený počet je odhad, až praxou si urobíme obraz, aké počty z jednotlivých výkonov sú reálne. Fixľovanie, teda splnenie čiaročiek za každú cenu, spôsobí len to, že mylne usúdime, že počty sú nastavené správne. My ale potrebujeme z terénu spätnú väzbu o tom, čo sa v skutočnosti za obdobie 3-ročnej prípravy dá stihnúť. Len na základe reálneho stavu môžeme potom prípadne počty výkonov upraviť.

Doc. MUDr. Mikuláš Hrubiško, CSc.
Vedúci Katedry hematológie a transfúziológie
Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdií
Slovenskej zdravotníckej univerzity

programy kurzov a školiacich miest v odbore hematológia a trnasfuziológia sú na stránke www.szu.sk

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=164