Hematológia a transfuziológia

Dátum: 29.10.2007 23:07
Vec: Odbor Hematológia a Transfuziol&a


Špecializačný študijný program pre špecializačný odbor


HEMATOLÓGIA A TRANSFÚZIOLÓGIA


Charakteristika špecializačného odboru


Hematológia a transfúziológia je špecializačný odbor medicíny. Pozostáva z dvoch navzájom súvisiacich vedných disciplín: z hematológie a z transfúziológie. Zaoberá sa prevenciou, epidemiológiou, diagnostikou, klinikou, liečbou, dispenzarizáciou, prognózou, konziliárnou a posudkovou činnosťou pri chorobách krvi a krvotvorných orgánov u dospelých a u detí. Vychádza z poznatkov biológie, fyziológie a patológie krvi a krvotvorby. Tieto poznatky využíva aj pre hemoterapiu a s ňou úzko zviazané sprievodné činnosti.Rozsah teoretických vedomostí potrebných na získanie špecializácie v špecializačnom odbore

Vestník MZd SR, osobitné vydanie júl 2005

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=165