Evra a riziko ?ilní tromboembolie

Dátum: 25.11.2007 22:54
Vec: Pharminfo


Evra a riziko ?ilní tromboembolie
Evra je kombinovaná hormonální antikoncepce v náplasti. Z této tenké čtvercové náplasti tělové barvy se uvolňují dva druhy hormonů (estrogeny a gestageny) přímo do krevního oběhu. Jedna náplast obsahuje 6 mg norelgestrominu a 600 µg ethinylestradiolu. Hormonální látky se z náplasti uvolňují po dobu sedmi dní. Náplast Evra je dostupná v balení po 3, 9 a 18 kusech.


21. září americká FDA (Food and Drug Administration) vydala prohlá?ení týkající se bezpečnostního profilu tohoto transdermálního systému - www.fda.gov/medwatch.
Toto prohlá?ení bylo zveřejněno na základě 2 epidemiologických studií, které hodnotily relativní riziko vzniku ?ilní tromboembolie u ?en, které tento transdermální systém pou?ívají v porovnání se ?enami, které u?ívaly p.o.kontraceptiva obsahující 35 µg ethinylestradiolu.
V první sledované studii nebyl v porovnání s u?ivatelkami p.o. kontraceptiv zaznamenán ?ádný signifikantní rozdíl ve vzniku ne?ádoucích tromboembolických komplikací při nalepení Evra náplasti - odds ratio 0,9 (95% CI 0,5-1,6).
Ve druhé studii byl v?ak zaznamenán více ne? dvojnásobný nárůst tromboembolických komplikací u pacientek pou?ívajících náplast Evra - odds ratio 2,4 (95% CI 1,1-5,5).
U ?en s velkým rizikem vzniku tromboembolických příhod jsou proto doporučovány jiné mo?nosti kontracepce ne? transdermální systémy.

Zdroj: www.fda.gov/medwatch, www.medscape.com
Lékové informační centrum 3.LF a FNKV
Mgr. Michaela Procházková, Lékové informační centrum 3. LF UK a FNKV


Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=172