Suplementace kyseliny listové v průběhu těhotenství a riziko roz?těpu rtu

Dátum: 25.11.2007 22:30
Vec: Pharminfo


Suplementace kyseliny listové v průběhu těhotenství a riziko roz?těpu rtu

Suplementace kyseliny listové v průběhu těhotenství je velice efektivní při sni?ování rizika vzniku roz?těpu rtu u novorozenců. Přidáme-li navíc i vhodné dopňky stravy a multivitamíny, pak je toto riziko je?tě více redukováno. K těmto výsledkům dospěla studie, která byla publikována online v časopisu British Medical Journal.

Studie byla provedena v Norsku v rozmezí let 1996-2001. Do studie bylo zahrnuto 573 ?en, u kterých bylo v daném časovém rozmezí zaznamenáno 377 novorozenců s roz?těpem rtu s nebo bez roz?těpu patra, 196 novorozenců s roz?těpem patra a 763 náhodně vybraných kontrol. Do studie byly zahrnuty ?eny s věkovým průměrem 29 let a pro 40% ?en zahrnutých do této studie se jednalo o jejich první porod.
V kontrolní skupině 10% ?en u?ívalo doplňky stravy obsahující kyselinu listovou a multivitamíny, 9% u?ívalo samotnou kyselinu listovou a 26% u?ívalo samotné multivitamíny. Suplementace kyseliny listové (≥400 µg denně) v porovnání s ni??í dávkou (méně ne? 400 µg denně) sni?ovalo riziko vzniku roz?těpu rtu s nebo bez roz?těpu patra - odds ratio 0,61 (95%CI 0,39-0,96). Při konzumaci stravy bohaté na foláty (s průměrným obsahem 205 µg kyseliny listové) bylo odds ratio 0,8 (95% CI 0,6-1,08). Při u?ívání samotných multivitamínů bylo toto riziko 0,75 (85% CI O,5-1,11). U těhotných ?en, u kterých docházelo k suplementaci kyseliny listové a které zároveň u?ívaly i multivitamíny a stravu bohatou na obsah folátů, docházelo ke sní?ení rizika na 0,36 (95% CI 0,17-0,77).
Suplementace kyseliny listové (nejméně 400 µg denně) je spojeno se sní?ením rizika vzniku roz?těpu rtu s nebo bez roz?těpu patra. Riziko se nadále sni?uje s u?íváním dal?ích doplňků stravy, multivitamínů a potravy bohaté na obsah folátů.

Zdroj: BMJ. Published online 26.1. 2007.
Mgr. Michaela Procházková, Lékové informační centrum 3. LF UK a FNKV


Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=174