Suplementace kyseliny listové v průběhu těhotenství a riziko rozštěpu rtu

Dátum: 25.11.2007 22:30
Vec: Pharminfo


Suplementace kyseliny listové v průběhu těhotenství a riziko rozštěpu rtu

Suplementace kyseliny listové v průběhu těhotenství je velice efektivní při snižování rizika vzniku rozštěpu rtu u novorozenců. Přidáme-li navíc i vhodné dopňky stravy a multivitamíny, pak je toto riziko ještě více redukováno. K těmto výsledkům dospěla studie, která byla publikována online v časopisu British Medical Journal.

Studie byla provedena v Norsku v rozmezí let 1996-2001. Do studie bylo zahrnuto 573 žen, u kterých bylo v daném časovém rozmezí zaznamenáno 377 novorozenců s rozštěpem rtu s nebo bez rozštěpu patra, 196 novorozenců s rozštěpem patra a 763 náhodně vybraných kontrol. Do studie byly zahrnuty ženy s věkovým průměrem 29 let a pro 40% žen zahrnutých do této studie se jednalo o jejich první porod.
V kontrolní skupině 10% žen užívalo doplňky stravy obsahující kyselinu listovou a multivitamíny, 9% užívalo samotnou kyselinu listovou a 26% užívalo samotné multivitamíny. Suplementace kyseliny listové (≥400 µg denně) v porovnání s nižší dávkou (méně než 400 µg denně) snižovalo riziko vzniku rozštěpu rtu s nebo bez rozštěpu patra – odds ratio 0,61 (95%CI 0,39-0,96). Při konzumaci stravy bohaté na foláty (s průměrným obsahem 205 µg kyseliny listové) bylo odds ratio 0,8 (95% CI 0,6-1,08). Při užívání samotných multivitamínů bylo toto riziko 0,75 (85% CI O,5-1,11). U těhotných žen, u kterých docházelo k suplementaci kyseliny listové a které zároveň užívaly i multivitamíny a stravu bohatou na obsah folátů, docházelo ke snížení rizika na 0,36 (95% CI 0,17-0,77).
Suplementace kyseliny listové (nejméně 400 µg denně) je spojeno se snížením rizika vzniku rozštěpu rtu s nebo bez rozštěpu patra. Riziko se nadále snižuje s užíváním dalších doplňků stravy, multivitamínů a potravy bohaté na obsah folátů.

Zdroj: BMJ. Published online 26.1. 2007.
Mgr. Michaela Procházková, Lékové informační centrum 3. LF UK a FNKV


Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=174