Kyselina listová zpomaluje ztrátu sluchu u seniorů

Dátum: 25.11.2007 23:34
Vec: Pharminfo


Kyselina listová zpomaluje ztrátu sluchu u seniorů

Ztráta sluchu u seniorů
S překvapivým zjištěním přišli autoři nedávno publikované studie v časopise Annals of Internal Medicine, kde popisují pozitivní vliv suplementace folátem na ztrátu sluchu spojenou se stárnutím.


Do dvojitě zaslepené a placebem kontrolované studie bylo zapojeno 728 osob s plazmatickou hladinou homocysteinu nad 13 mmol/l a vitaminu B12 nad 200 pmol/l, přičemž před samotným vstupem do studie bylo vyloučeno jakékoliv poškození sluchu. Následně byli pacienti randomizováni do dvou skupin léčených buď kyselinou listovou v dávce 0,8 mg/den či placebem, a to po dobu 3 let.

Výsledky studie jsou následující:
* práh pro vnímání nízkých frekvencí byl na začátku studie 11,7 dB a pro vysoké frekvence 34,2 dB
* po 3 letech byl zjištěn nárůst prahu pro vnímání nízkých frekvencí o 1,0 dB (95% CI: 0,6–1,4 dB) u pacientů s folátem a o 1,7 dB (CI: 1,3–2,1 dB) u osob užívajících placebo (p = 0,02).
* podávání kyseliny listové nemělo vliv na vnímání vysokých frekvencí.

Tato studie prováděná v Nizozemí uzavírá, že chronická suplementace folátem může mít pozitivní vliv na progredující ztrátu sluchu během stárnutí, a to především v pásmu nízkých frekvencí, tj. zejména v pásmu řeči.

Zdroj:
Ann Intern Med 2007; 146 (1): 1-9.
MUDr. Jiří Slíva, Lékové informační centrum 3.LF UK a FNKV


Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=175