Interakce fluorochinolonů s warfarinem

Dátum: 25.11.2007 23:47
Vec: Pharminfo


Interakce fluorochinolonů s warfarinem
První zmínku o interakcích fluorochinolonů (ciprofloxacin, norfloxacin, moxifloxacin, gatifloxacin) a warfarinu lze nalézt v uceleném přehledu již z roku 1993. Australský bulletin pojednávající o nežádoucích účincích však letos zveřejnil nových 20 případů takových interakcí, které se týkaly převážně ciprofloxacinu (9) a norfloxacinu (11). Autoři poukazují na fakt, že žádnou takovou interakci nezaznamenali u gatifloxacinu, avšak důvodem k tomu zřejmě nebude jeho vyšší bezpečnost, ale jeho nižší užívanost.


Ze zmíněných 20 případů hlášených australskému regulačnímu orgánu (ADRAC) se u jedné pacientky vyskytlo vaginální krvácení, u ostatních byla zaznamenána pouze změna koagulačních testů - u osmi pacientů INR > 7. V jednom případě (moxifloxacin) dokonce INR rostlo z původních hodnot kolem 2,0 až na hodnoty > 10 během 4 dnů od započetí léčby. Po dvou dnech od vysazení warfarinu a podání vitaminu K se INR upravilo na hodnotu 1,2, a to vše bez klinických projevů.
Kanadská regulační autorita popsala do ledna 2004 celkem 57 případů těchto interakcí, přičemž 16 pacientů muselo být hospitalizováno a čtyři ve věku 70-90 let zemřeli (polymorbidita).
Pravděpodobným mechanismem této lékové interakce je zřejmě omezený metabolismus warfarinu na úrovni cytochromu P450 a zároveň snížená tvorba vitaminu K střevní flórou.
Namístě je proto doporučení vyvarovat se pokud možno této lékové kombinace. V případě nutnosti podání je pak třeba pečlivěji sledovat hemokoagulační parametry takto léčeného pacienta.

Zdroj:
Australian Adverse Drug Reactions Bulletin 25 (1), February 2006
Mgr. Michaela Procházková, Lékové informační centrum 3. LF UK a FNKV


Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=178