Kardiovaskulární riziko nesteroidních antiflogistik/antirevmatik

Dátum: 25.11.2007 23:55
Vec: Pharminfo


Kardiovaskulární riziko nesteroidních antiflogistik/antirevmatik ve světle nových poznatků

Ačkoliv jsou v souvislosti se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem v posledním roce zmiňovány především COX-2 selektivní nesteroidní antiflogistika/antirevmatika (NSA), tzv. koxiby, nejnovější pozorování dokumentují srovnatelné riziko akutního infarktu myokardu s ostatními, tzv. klasickými NSA. Toto tvrzení zaznělo nyní na pravidelném každoročním Evropském revmatologickém kongresu.

Riziko akutního infarktu myokardu je vyšší pouze u rofecoxibu, který v tomto ohledu jakoby vyčníval mezi ostatními koxiby, a proto byl také již na sklonku loňského stažen z trhu. Celecoxib i valdecoxib, dle výsledků kohortové studie s artritickými pacienty (n = 651 000) jsou již v tomto ohledu srovnatelné s ostatními NSA. Vzhledem k celkovému počtu pacientů a počtu tzv. pacientoroků 2,4 miliony se jedná o dosud nejrozsáhlejší studii (sponzorováno Evropskou ligou proti revmatismu, ELAR). Výsledky této studie jsou podporovány i prohlášením amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), který označuje toto riziko jako skupinový efekt společný pro všechna NSA.
V další, prakticky paralelně probíhající studii pod patronací FDA (n = 15 343), bylo zjištěno, že skupina klasických, neselektivních, nesteroidních antirevmatik/antiflogistik zvyšuje riziko infarktu myokardu (IM) o 12%, přičemž rofecoxib má toto riziko ještě o dalších 18% vyšší. Na druhé straně se v tomto ohledu zdají být bezpečnější celecoxib či valdecoxib.
Autoři dále poukazují na významnou závislost tohoto rizika na velikosti podané dávky. Zatímco např. podávání diclofenacu v dávkách do 150 mg/den vedlo pouze ke statisticky nevýznamnému navýšení rizika IM o 2%, v dávkách vyšších už toto riziko přesáhlo úroveň 37%.

Zdroj:
Rheumatology News, 2005; 4(7):1
Lékové informační centrum 3. LF UK a FNKV


Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=180