Interakce makrolidů s warfarinem

Dátum: 26.11.2007 00:03
Vec: Pharminfo


Interakce makrolidů s warfarinem


Australská komise zabývající se sledováním výskytu nežádoucích účinků registrovaných léčiv (ADRAC) doporučila zvýšenou ostražitost při současné preskripci warfarinu s makrolidovými antibiotiky. Učinila tak poté, co obdržela hlášení 84 nežádoucích reakcí včetně jednoho úmrtí.


Zpráva obsahuje neblahé interakce mezi warfarinem a čtyřmi makrolidovými antibiotiky – azitromycin (ZITROMAX, Pfizer), claritromycin (KLACID, Abbott Laboratories), erytromycin a roxitromycin (oba prezentované více farmaceutickými firmami).
Ačkoliv většina hlášených případů (51 z 84) probíhala téměř asymptomaticky, u některých pacientů bylo zaznamenáno navýšení hodnot INR (International Normalised Ratio) provázené krvácivými komplikacemi – hematomy, hemoptýza, hematurie, meléna či retroperitoneální krvácení. Úmrtí u 79-leté pacientky léčené kombinací roxitromycinu a warfarinu bylo popsáno v důsledků rozsáhlých krvácení.
Ačkoliv téměř všechny nežádoucí reakce se vyskytly během prvního týdne podávání antibiotik, vzhledem k poněkud delšímu biologickému poločasu azitromycinu (cca 68 hodin) se teoreticky mohou objevit i po jeho vysazení.
 

Účinná látka Počet hlášení Výskyt (kolikátý den) INR
azitromycin 3 2-5 9,6
claritromycin 6 0-9 7,6
erytromycin 19 0-18 9,7
roxitromycin 56 0-36 8,8

Zdroj:
Scrip 2952:19
Lékové informační centrum 3. LF UK a FNKVTento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=181