Pracovná porada hlavného odborníka MZ SR pre hematológiu

Dátum: 30.01.2008 15:34
Vec: Hl.odborník pre hematol.


Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a FNsP BA
Nemocnica sv. CaM, Petr?alka
Antolská 11, 851 07 Bratislava
T 6353 2166 (6867 3580); F 6353 2167; M 0905 181488
e-mail: mistrik@npba.sk; martinmistrik@yahoo.com

Bratislava 29.1.2008
v?etkým krajským odborníkom pre hematológiu

Vec: pracovná porada

Vá?ení krajskí odborníci, milí priatelia,

pozývam Vás na pracovnú poradu hlavného odborníka MZ SR pre hematológiu, ktorá sa koná 27.2.2008 o 11:00 v Bratislave (KHaT FNsP BA, Nemocnica sv. CaM, Petr?alka, Antolská 11).

Program:


1. Otvorenie (Mistrík)
2. Príhovor prezidenta HaTS (Lip?ic)
3. Sprycel v liečbe CML (Mistrík)
4. Predstavenie spracovania prehladu v kraji v Excel-i (Ornst)
5. Referovanie o situácii v krajoch, resp. výsledkoch porád (Demečková, Gutiková, Klepancová, Tóthová, ?arnovičanová, Hudeček, Ornst, Pala?thy)
6. Aktuálne problémy odboru (Lip?ic, Mistrík)
7. Diskusia

Predpokladané ukončenie o 16:00 hod.

S pozdravom

Doc. MUDr.Martin Mistrík, PhD
odborník MZ SR pre hematológiu

OZONE Lab. Sk s.r.o. (BMS) zabezpečí občerstvenie


Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=202