RACIONÁLNA DIAGNOSTIKA A LIEČBA HEMOCHROMATÓZY

Dátum: 18.07.2008 04:49
Vec: ODPORUCANIA SHaTS


40. Metodický list racionálnej farmakoterapie
ŠTANDARDNÝ DIAGNOSTICKÝ A TERAPEUTICKÝ POSTUP
Metodický list Ústrednej komisie racionálnej farmakoterapie a liekovej politiky MZ SR
Ročník 10 December 2006 Číslo 3 – 4

RACIONÁLNA DIAGNOSTIKA A LIEČBA HEMOCHROMATÓZY

Autori
Doc. MUDr. Mária Szántová, PhD., 3. interná klinika LF UK, Bratislava
Doc. MUDr. Peter Jarčuška, PhD., 4. interná klinika LF UPJŠ, Košice
Prof. MUDr. Jozef Holomáň, CSc., ÚFKF SZU a NCMCH, BratislavaHemochromatóza
predstavuje zvýšené ukladanie železa predovšetkým v pečeni, ale aj v ďalších orgánoch (pankreas, slezina, srdce, kostná dreň, lymfatické uzliny, slinné žľazy, gonády, koža, gastrointestinálny trakt).
Hereditárna hemochromatóza (HH)
je autozomálne recesívne ochorenie, podmienené prevažne mutáciou HFE génu, so zvýšeným vstrebávaním železa z tenkého čreva a jeho ukladaním v orgánoch a tkanivách a ich následným poškodením. HH je najčastejšie dedičné ochorenie kaukazskej populácie.
Na základe genetickej klasifikácie rozlišujeme 2 typy HH: HFE-HH a non-HFE-HH. Pojem HH je všeobecne zaužívaný ako synonymum HFE-asociovanej hemochromatózy, označovanej tiež ako HH 1. typu.

stiahnuť metodický list

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=225