Pupočníková krv pre autológne použitie

Dátum: 18.07.2008 05:21
Vec: Transplantácia krvotvornýc


Stanovisko výboru Hematologickej a transfuziologickej spoločnosti SLS k uskladneniu pupočníkovej krvi pre autológne použitie

Privátne (autológne) uskladnenie pupočníkovej krvi (PUK) dieťaťa pre možnú potrebu v budúcnosti sa stalo aktuálnou otázkou na Slovensku pre jej značné rozšírenie (údajne viac ako 10 000 uskladnených jednotiek). Najväčší problém spočíva v tom, že jednotka pupočníkovej krvi (autológna) pri súčasnom postupe privátneho uskladnenia nie je dostupná pre verejné (alogénne) použitie.
Na základe súčasných medicínskych poznatkov je možné konštatovať, že použitie privátne uskladnenej (autológnej) jednotky je v teoretickej rovine (EBMT uvádza nula autológnych transplantácií PUK v roku 2006). Na druhej strane neustále rastie požiadavka na PUK pre alotransplantácie. Preto sa odborníci rozhodli prijať nasledujúce stanovisko:

 1. Placentárne a pupočníkové krvinky majú unikátne a užitočné vlastnosti, ktoré umožňujú ich využitie pri liečbe vybraných život ohrozujúcich hematologických a genetických ochorení alogénnou transplantáciou krvotvorných buniek.

 2. Pupočníkové krvotvorné kmeňové bunky sa môžu odobrať a uskladniť pre nasledujúce účely (dôvody):

 1. Bunky sa môžu darovať do banky a použiť pre zhodného nepríbuzného pacienta, ktorý trpí na ochorenie liečiteľné alotransplantáciou krvotvorných kmeňových buniek. Toto je overená a rýchlo sa rozširujúca klinická prax, ktorá má dôležitú spoločenskú hodnotu.

 2. Bunky sa môžu odobrať a uskladniť pre biologického súrodenca, ktorý má ochorenie liečiteľné alotransplantáciou. Toto je taktiež praxou overená medicínska indikácia.

 3. Bunky sa môžu odobrať a uskladniť na základe úvahy, že darca ich môže potrebovať v budúcnosti pre ochorenie liečiteľné autológnou transplantáciou krvotvorných kmeňových buniek. Možnosť takého ochorenia u darcu je veľmi malá. Navyše, uskladnená (autológna) pupočníková krv môže obsahovať rovnaké bunky, ktoré spôsobili ochorenie. Alogénna (nie autológna) transplantácia krvotvorných kmeňových buniek je štandardnou liečbou väčšiny týchto ochorení.

 4. Bunky sa môžu odobrať a uskladniť pre možné budúce použitie na regeneráciu tkanív. V súčasnosti, nie sú údaje o tom, že bunky pupočníkovej krvi sa môžu použiť pre takýto účel. Pupočníková krv obsahuje unikátne bunkové populácie, ktoré môžu mať potenciál v regeneratívnej medicíne, ale nie je jasné, či tieto bunky budú nakoniec výhodnejšie ako pacientove bunky z periférnej krvi alebo kostnej drene.

 1. Bez ohľadu na dôvod odberu a uskladnenia pupočníkových krvotvorných kmeňových buniek nasledujúce princípy sa musia bezpodmienečne a úplne dodržať:

 1. Informácia poskytnutá dospelým darcom, alebo rodičom alebo ručiteľom novorodenca (darcu) musí byť zrozumiteľná, úplná, jednoznačná a vyvážená. Obzvlášť, informovaný súhlas musí zahrňovať dôvod odberu kmeňových buniek, ako aj možný prínos, riziká a pravdepodobnosť použitia buniek pre daný cieľ. Rodičia sa nesmú zavádzať zatiaľ neoverenou informáciou o potenciálnom použití buniek pri liečbe ochorení u samotného darcu (dietaťa) v budúcnosti alebo pre regeneráciu tkanív.

 2. Konflikt záujmov vo všetkých častiach procesu (získavania, indikácie, odberu spracovania, skladovania a výdaja PuK) sa musí deklarovať.

 3. Proces odberu, spracovania, testovania, uskladnenia, selekcie a výdaja pupočníkových krvotvorných kmeňových buniek musí spĺňať profesionálne uznávané medzinárodné štandardy (napr. NetCord-FACT štandardy). Tieto môžu byť overené FACT-NetCord akreditáciou pre banky pupočníkovej krvi.

 1. Toto stanovisko sa periodicky prehodnotí a bude aktualizovať na základe dôkazov klinického a laboratórneho výskumu.

ZÁVERY

Terapeutický prínos transplantácie alogénnej (nepríbuzenskej) pupočníkovej krvi je presvedčivo dokázaný, preto odborníci jednoznačne odporúčajú uskladnenie pupočníkovej krvi pre alogénne transplantácie krvotvorných kmeňových buniek.

Uskladnenie pre autológnu (privátnu) potrebu môže prichádzať do úvahy, ak je takéto uskladnenie súčasťou programu, ktorého primárnym cieľom je použitie jednotiek pupočníkovej krvi pre alogénne transplantácie krvotvorných kmeňových buniek.

Bratislava 30.06.2008

Doc.MUDr.T.Lipšic, CSc.

prezident HaTS SLSTento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=226