Zánet ?íl - tromboflebitída

Dátum: 06.08.2008 03:16
Vec: Pacienti - trombózy a trombofilia


Zánět ?il, se podle místa svého vzniku i záva?nosti rozli?uje na zánět povrchových ?il (tromboflebitidu) a hlubokých ?il (flebotrombózu). První se typicky projevuje zarudnutím a bolestivým zatvrdnutím v průběhu ?íly. Druhý na sebe nejčastěji upozorní otokem.

?íly a tepny od sebe poprvé rozli?il u? ve 3.století před na?ím letopočtem řecký lékař Herophilos. Z jeho anatomických prací později vycházel i sám velký Galén. Tmavou ?ilní krev vycházející z jater pova?oval za zdroj růstu a energie. Za moderního objevitele oběhového systému se pova?uje anglický lékař William Harvey. Pravdou v?ak je, ?e jeho ,,objevu", publikovanému počátkem 17. století, předcházela řada prací starověkých i středověkých lékařů. Přesný popis lidského krevního oběhu sepsal arabský lékař Ibn Nafis u? v roce 1268. ?íly přivádějí krev z Va?ich tkání zpět k srdci. Transport krve ale není jedinou funkcí ?il. Vá? ?ilní systém je i důle?itým rezervoárem. Za normálních okolností se v něm nachází a? dvě třetiny celkového objemu Va?í krve. Tato tzv. kapacitní funkce je důle?itá zejména v případě krvácení. Zásoby v ?ilním systému doká?í vyrovnat ztráty a? čtvrtiny objemu Va?í krve, ani? by do?lo k výrazněj?ímu omezení nebo naru?ení fungování Va?eho těla. Průměrná rychlost průtoku krve ?ilami je asi 80 milimetrů za sekundu. Pro srovnání, v aortě, největ?í tepně lidského těla, je rychlost průtoku krve asi čtyřnásobná.

pozri článok

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=228