?ilní bércové vredy

Dátum: 06.08.2008 03:21
Vec: Pacienti - trombózy a trombofilia


?ilní bércové vředy jsou jednou z komplikací nedostatečné funkce ?il na dolních končetinách. Typicky se projevují chronickými defekty ků?e s rozpadem a odumřením okrsků tkáně.

?íly a tepny od sebe poprvé rozli?il u? ve 3.století před na?ím letopočtem řecký lékař Herophilos. Z jeho anatomických prací později vycházel i sám velký Galén. Tmavou ?ilní krev vytékající z jater pova?oval za zdroj růstu a energie. Za moderního objevitele oběhového systému se pova?uje anglický lékař William Harvey. Pravdou v?ak je, ?e jeho ,,objevu", publikovanému počátkem 17. století, předcházela řada prací starověkých i středověkých lékařů. Přesný popis lidského krevního oběhu sepsal arabský lékař Ibn Nafis u? v roce 1268. ?íly dolních končetin se dělí na povrchový a hluboký systém. Oba mezi sebou vzájemně komunikují. Správný odtok krve z dolních končetin i proti působení gravitace zaji?ťuje důmyslný mechanismus. Jeho součástí je systém chlopní v ?ilách a tzv. svalová pumpa. Chlopně si mů?ete představit jako kapsy, které propou?tějí krev pouze jedním směrem a zabraňují tím jejímu zpětnému toku. Odtoku správným směrem potom napomáhá práce Va?ich svalů. Při ka?dém pohybu se smr?ťují, stlačují ?íly a způsobují tím vytlačení krve z končetin.

pozri článok

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=229