VENÓZNY TROMBOEMBOLIZMUS

Dátum: 16.08.2008 06:53
Vec: tromboembolia


VENÓZNY TROMBOEMBOLIZMUS

1Smatana, J., 1Kľoc, P., 2Jacová, A., 2Mi?enková, Ľ.
1Klinika úrazovej chirurgie a urgentnej medicíny, FNsP J.A.Reimana v Pre?ove
2Katedra urgentnej zdravotnej staroslivosti, FZ PU, Pre?ov


Hlboká ?ilová trombóza a jej mo?ný bezprostredný následok - pľúcna embólia, predstavujú dôle?itý medicínsky problém. Etiopatogenéza a patofyziológia venóznej trombembólie (VTE) je mimoriadne zlo?itá a multifaktoriálna. Treba jej rozumieť a akceptovať ju komplexne, vo vzájomných súvislostiach. Odhadovaná incidencia tohto ochorenia je 160 - 180 prípadov na 100 000 obyvateľov za rok.

čítať celý článok

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=234