Příprava nemocných na dlouhodobé antikoagulační léčbě kumariny k invazivním zákr

Dátum: 16.08.2008 07:00
Vec: tromboembolia


Příprava nemocných na dlouhodobé antikoagulační léčbě kumariny k invazivním zákrokům

M. Penka1, A. Buliková1, J. Gumulec2, M. Matý?ková1, P. Smejkal1, J. Kissová1, M. ?lechtová1, G. Chlupová1

1 Oddělení klinické hematologie FN Brno, pracovi?tě Bohunice, přednosta prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
2 Onkologické centrum J.G. Mendla, Nový Jičín, přednosta prim. MUDr. Jaromír Gumulec


Kumariny jsou ?iroce u?ívaným lékem a spektrum jejich indikace se nadále roz?iřuje. Z tohoto důvodu a také z toho důvodu, ?e se podávají u nemocných léčených pro řadu dal?ích onemocnění - konzervativně či chirurgicky, je nutné léčbu kumariny upravovat, přeru?ovat anebo nahrazovat v závislosti na celé řadě aspektů. To vy?aduje vytvoření algoritmu k ře?ení daných situací. Je v?dy nutno rozhodnout, jak naléhavé je plánované ře?ení, jaké riziko přiná?í a jaké riziko vychází ze samotné modifikace antikoagulační léčby.

číteť celý článok

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=235