Vý?iva onkologicky chorých

Dátum: 23.08.2008 09:46
Vec: Hematoonkológia


Co je dobré vědět o vý?ivě onkologicky nemocných

MUDr. Zdeněk Wilhelm
Praktické lékárenství 1 / 2005

Vý?iva onkologicky nemocného se řídí obecným principem dostatečného přívodu proteinů, sacharidů i lipidů v závislosti na individuální sná?enlivosti.

Jedním z projevů onkologicky transformované buňky je zvý?ená tvorba cytokinů. Patofyziologie metabolických cest i tvorba cytokinů jsou společně s vedlej?ími účinky vlastní léčby onkologického onemocnění příčinou ne?ádoucích doprovodných projevů, které mohou vyústit do různého stupně malnutrice. Nejčastěji se jedná o změny chuti, pocit suchosti v ústech, bolesti v ústech i při polykání, mů?e být přítomná nauzea, diarhea, obstipace a anorexie. U?itím vhodných postupů a změnou strategie příjmu potravy u onkologicky nemocných se nám daří tyto ne?ádoucí projevy potlačit, čím? významně sni?ujeme riziko výskytu malnutrice u těchto nemocných se v?emi ne?ádoucími doprovodnými účinky.

Klíčová slova: chemoterapie, radioterapie, cytokiny, malnutrice, komplikace příjmu potravy.

celý článok

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=236