Viera Fábryová: Beta-talasémie

Dátum: 23.08.2008 09:54
Vec: Co nové vychádza


Beta-talasémie
Viera Fábryová

Vydavateľstvo zdravotníckej literatúry HERBA, spol. s r.o., Bratislava
51 publikácia, 2007

ISBN: 80-89171-51-4


Obsah publikácie

1. Základná charakteristika talasémií
2. Geografická distribúcia a výskyt talasémií
3. Fyziológia erytrocytu
4. ?truktúrové a funkčné poruchy hemoglobínu
5. Formy talasémií
6. Patofyziológia beta-talasémii
7. Klinicky obraz betatalasémie
8. Diagnostika betatalasémii
9. Liečba betatalasémii
10. Prevencia betatalasémii
11. - 12. Výskyt betatalasémie na Slovensku. Epidemiologická ?túdia s cieľom vyhľadávania betatalasémie na Slovensku (rok 1993-2004)

viacej informácií o knihe

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=237