Pacienti s febrilní neutropenií

Dátum: 23.08.2008 10:39
Vec: Pacienti-chemoterapie


INFORMACE PRO PACIENTY S FEBRILNÍ NEUTROPENIÍ

protinádorová léčba v podobě chemoterapie neničí pouze nádorové buňky, ale bohu?el velmi často i zdravé buňky, jako například bílé krvinky, nebo buňky, které pokrývají vnitřní část dutiny ústní, jícnu a střeva. I přesto, ?e zničení zdravých buněk je pouze dočasné, mů?e Vám tato situace způsobit řadu komplikací.

CO JE TO FEBRILNÍ NEUTROPENIE, PROČ MŮ?E BÝT PRO VÁS NEBEZPEČNÁ A JAK SE JÍ BRÁNIT?

Nyní budeme psát o tom, co se mů?e stát při sní?ení počtu Va?ich bílých krvinek. Různá chemoterapie a odli?né biologické vlastnosti ka?dého pacienta způsobují, ?e ne v?dy se dá předpovědět, který pacient bude poklesem bílých krvinek zasa?en, jak tě?ký pokles nastane a za jak dlouho od podání chemoterapie se objeví. Abychom úbytek krvinek odhalili, musíme provádět kontrolu krevního obrazu a jeho podrobný rozbor, který zkráceně nazýváme ,,diferenciál". Právě ,,diferenciál" nám doká?e odli?it od sebe jednotlivé typy bílých krvinek. K těm nejvýznamněj?ím bílým krvinkám patří LYMFOCYTY a NEUTROFILY. V?echny bílé krvinky označujeme společným názvem LEUKOCYTY.

celá informácia

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=239