Predpôrodná profylaxia s anti-D

Dátum: 27.08.2008 00:12
Vec: pacienti anemia


Predpôrodná profylaxia s anti-D

Informačný servis pre pacientov od: CSL Behring UK Ltd
Hayworth House
Market Place
Haywards Heath
West Sussex
RH16 1DBSenzibilizácia Rh-faktoru
Ľudia mô?u patriť do jednej zo ?tyroch krvných skupín - A, B, AB a O, určovaných červenými krvinkami. Ďal?í dôle?itý faktor rozli?ujúci ľudskú krv sa nazýva rézus faktor (Rh-faktor), ktorý sa rovnako nachádza v červených krvinkách. Ľudia s pozitívnym Rh-faktorom majú na povrchu červených krviniek látku známu ako Dantigén - a hovorí sa o nich, ?e sú Rh-pozitívni. Ľudia s negatívnym rézus-faktorom tento D-antigén v krvinkách nemajú - sú Rh-negatívni. Krvné skupiny a RH-faktor sa dedí po rodičovi.

celý článok

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=242