Hlboká ?ilová trombóza a jej diagnostika

Dátum: 24.09.2008 23:26
Vec: Pacienti - trombózy a trombofilia


Hlboká ?ilová trombóza a jej diagnostika

MUDr. Eva Bojdová, angiológ
FNsP Nitra

Bedeker zdravia 3/2008

Hlboká ?ilová trombóza je ochorenie s pomerne vysokým výskytom. Udáva sa 160 - 180 nových prípadov na 100 000 obyvateľov ročne. V 90 percentách prípadov ide o patologickú tvorbu zrazenín v ?ilovom systéme dolných končatín, len zriedka postihuje ?ilový systém horných končatín.

Ide o ochorenie, ktoré v akútnom ?tádiu mô?e byť komplikované ?ivot ohrozujúcou embolizáciou do pľúcnych tepien a po rokoch mô?e zhor?ovať kvalitu ?ivota pacienta vývojom posttrombotického syndrómu - t.j. vznikom krčových ?íl a ko?ných zmien na dolných končatinách, v najhor?om prípade a? obávaným bercovým vredom predkolenia.

pozrieť článok

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=244