Posuzování způsobilosti k dárcovství krve a krevních složek

Dátum: 24.10.2008 22:36
Vec: Transfuziológia


Doporučení Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP
č. STL2007_03 ze dne 1. 3. 2011 verze 4 (2011_03)

Posuzování způsobilosti k dárcovství krve a krevních složek


Při rozhodování o zdravotní způsobilosti dárce k odběru se posuzuje zdravotní stav, výsledky vyšetření a anamnéza dárce s cílem zamezit poškození zdraví dárce odběrem nebo poškození zdraví příjemce léčivého přípravku vyrobeného z krve nebo krevní složky dárce; za posouzení zdravotní způsobilosti dárce k odběru odpovídá pověřený zdravotnický pracovník. Toto doporučení se nevztahuje na autologní odběry.
Při posuzování způsobilosti dárců krve a jejích složek pro alogenní transfuzi se dodržují minimálně níže uvedená kritéria. Za výjimečných okolností mohou být provedeny jednotlivé odběry i u dárců, kteří kritéria nesplňují, musejí být však povoleny kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem transfuzního zařízení a jasně jako takové zdokumentovány. Výjimky podléhají adekvátním postupům řízení jakosti.

stiahnuť odporúčanie

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=247