Riziko cestovnej trombózy

Dátum: 27.11.2006 20:27
Vec: tromboembolia


Riziko cestovnej trombózy
Cestovná trombóza ohrozuje každého z nás. Vieme, ako sa jej brániť?


V poslednom období sa publikujú fakty o riziku hlbokej trombózy na nohách pri dlhšie trvajúcich cestách posediačky a v zúženej polohe. Cestovná trombóza sa môže vyskytnúť nielen pri letoch na dlhých trasách, ale aj pri dlhých cestách autobusom, železnicou alebo autom. Pri letoch pristupujú okrem imobilizácie pri sedení aj prídavné rizikové faktory : dehydratácia extrémnym suchom v kabíne a znížený tlak vzduchu v lietadle.

Ako často sa cestovné trombózy vyskytujú a aké vysoké je riziko skutočne, nedá v súčasnosti povedať. Isté však je, že existuje veľa osôb s týmto nebezpečenstvom. Ohrozené sú v prvom rade osoby s postihnutím žíl, malígnym ochorením, ľudia obézny s abúzom nikotínu, v tehotenstve alebo pri hormonálnej terapii.

Rozlišujú sa tri rizikové skupiny: Nižšie riziko platí pre každého cestujúceho, ak je cestovanie spojené so zvýšeným rizikom trombózy (napríklad viachodinové cestovanie v sediacej polohe, znížený príjem tekutín). Stredné riziko vzniká pri najmenej dvoch z uvedených faktorov: vek nad 40 rokov, latentná kardiálna dekompenzácia, väčšie varixy, chronická žilová insuficiencia, užívanie hormonálnej antikoncepcie, obezita a gravidita. Vysoké riziko je pri anamnesticky známych tromboembóliách, malígnom ochorení, familiárnom sklone k trombóze, sadrových obväzoch a pri predchádzajúcich operáciách s vysokým rizikom trombózy.

Profylaktické opatrenia sa riadia podľa predpokladaného rizika: Pri nižšom riziku stačia všeobecné opatrenia - pohyb (mihanie končatín, napínanie nôh, vstávanie a prechádzanie sa) a bohatý prísun tekutín, pre zvýšenú diurézu nijaký alkohol a káva. Pri strednom riziku by sme mali použiť aj kompresívne pančuchy a pacienti s vysokých rizikom by si mali prídavne injikovať nízkomolekulový heparín.

Zdroj: Farmaceutický obzor, 5-6/2004, s. 130.Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=26