TELEHEMATOLOGIE

Dátum: 29.01.2009 10:17
Vec: Hematologický atlas


TELEHEMATOLOGIE

Společné ře?ení pro edukační obrazový archiv a vzdálené konzultace
Program zahrnuje vytváření a vyu?ití webového archivu snímků a k němu připojených telehematologických stanic.
Je vyu?itelný pro konzultace, interaktivní výuku včetně cenné mo?nosti efektivního samostudia.


Program Telehematologie

zahrnuje vznik a vyu?ití webového archivu snímků a k němu připojených telehematologických stanic. Archiv má svou klinickou a edukační část. V klinické části je mo?no komplikovaný nebo nejasný nález přes společné úlo?i?tě předat jiným lékařům a formou rychlé výměny informací po síti s nimi nález probrat; snímky i diskuze jsou anonymní, bez identifikace pacienta. V edukační části jsou snímky doplněny o nezbytné údaje tak, aby byl archiv vyu?itelný pro interaktivní výuku včetně cenné mo?nosti efektivního samostudia.

TELEHEMATOLOGIE

KONTAKT:

prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
Interní hematoonkologická klinika LF MU
e-mail: m.penka@fnbrno.cz

Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.
Institut biostatistiky a analýz MU
e-mail: schwarz@iba.muni.cz


Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=264