VIDAZA

Dátum: 09.02.2009 21:30
Vec: Pharminfo


VIDAZA

azacitidín PLV INJ 100 mg/4 ml

Liek Vidaza sa pou?íva na liečbu dospelých s nasledujúcimi ochoreniami, ak nemô?u podstúpiť transplantáciu kostnej drene:

- myelodysplastické syndrómy, čo je skupina ochorení, keď sa v kostnej dreni tvorí málo krviniek. Myelodysplastické syndrómy mô?u v niektorých prípadoch viesť ku vzniku akútnej myeloidnej leukémie (AML, čo je druh rakoviny postihujúci biele krvinky označované ako myeloidné bunky). Liek Vidaza sa pou?íva v prípade pacientov so stredným a? vysokým rizikom progresie k AML alebo smrti

- chronická myelomonocytová leukémia (CMML, čo je druh rakoviny postihujúci biele krvinky označované ako monocyty). Liek Vidaza sa pou?íva, ak kostná dreň obsahuje 10 a? 29 % abnormálnych buniek a kostná dreň neprodukuje veľké mno?stvá bielych krviniek

- AML vyvinutej z myelodysplastického syndrómu. Liek Vidaza sa pou?íva iba vtedy, ak kostná dreň obsahuje 20 a? 30 % abnormálnych buniek.


Keď?e je počet pacientov s týmito ochoreniami nízky, ochorenia sa pova?ujú za zriedkavé, a preto bol liek Vidaza 6. februára 2002 označený za liek na ojedinelé ochorenia na liečbu myelodysplastických syndrómov a 29. novembra 2007 na liečbu AML. V čase označenia za liek na ojedinelé ochorenia sa CMML klasifikovala ako typ myelodysplastického syndrómu.

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

úplné SPC lieku

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=268