Systémová enzymotherapia

Dátum: 10.02.2009 21:01
Vec: Pharminfo


SYSTÉMOVÁ ENZYMOTERAPIE a jej vplyv na funkciu imunitného systému

MEDICÍNA 7/1998

Milan Buc

Imunologický ústav Lekárskej fakulty UK Bratislava


Systémová enzymoterapia (SET) predstavuje liečebný postup, pri ktorom sa chorým podávajú (väč?inou perorálne) vysoké dávky cielene zostavených kombinácií hydrolytických enzýmov zo zvieracích pankreasov a niektorých druhov ovocia.
SET sa vyu?íva pri liečbe celého radu ochorení: liečba a prevencia poranení, komplikácií chirurgických zákrokov, opuchov, lymfedémov a trombóz. Dobré výsledky SET sa dosahujú aj pri liečbe zápalových a niektorých imunopatologických (najmä imunokomplexových) ochorení. Rozmach systémovej enzymoterapie umo?nilo najmä dôkaz, ?e črevnou stenou mô?e prechádzať značná časť perorálne podaných enzýmov nielen vo forme fragmentov, ale aj v pôvodnej makromolekulovej a funkčne aktívnej forme.

pozrieť článok

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=269