Revlimid

Dátum: 26.04.2009 00:38
Vec: Mnohopocetný myelóm


EURÓPSKA VEREJNÁ HODNOTIACA SPRÁVA (EPAR)

Čo je liek Revlimid?

Revlimid je liek obsahujúci účinnú látku lenalidomid.
Je dostupný vo forme kapsúl obsahujúcich (biele: 5 mg, modrozelené a ?lté: 10 mg, modré a biele: 15 mg a biele 25 mg).

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

Indikačné obmedzenie
Hradená liečba sa mô?e indikovať pri mnohopočetnom myelóme u pacientov s progredujúcim ochorením, ktorí podstúpili najmenej jednu predchádzajúcu liečbu a ktorí u? podstúpili alebo nie sú vhodní na transplantáciu kostnej drene a zároveň u týchto pacientov sa prejavujú klinické príznaky perifernej polyneuropatie. Pacienti s potvrdenou kompletnou odpoveďou pokračujú v liečbe e?te dvomi prídavnými cyklami po potvrdení odpovede. Pacienti s odpoveďou, ktorí nedosiahli kompletnú odpoveď, pokračujú v liečbe do celkového počtu osem cyklov. Za odpoveď na liečbu sa pova?uje odpoveď podľa kritérií EBMT (European Group for Blood and Marrow Transplantation).
Hradená liečba sa mô?e indikovať v Národnom onkologickom ústave Bratislava, v Onkologickom ústave sv. Al?bety s. r. o., Bratislava, na klinike hematológie a transfuziológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava - Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, na klinike hematológie a transfuziológie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského Martin, na hematologickej klinike Fakultnej nemocnice L. Pasteura Ko?ice, na hematologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica, vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana Pre?ov.
Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom.

stiahnuť informáciu

stiahnuť SPC

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=276