Velcade

Dátum: 25.04.2009 23:58
Vec: Mnohopocetný myelóm


EURÓPSKA VEREJNÁ HODNOTIACA SPRÁVA (EPAR)

VELCADE

Čo je Velcade?
Velcade je prá?ok na prípravu injekčného roztoku. Obsahuje účinnú látku bortezomib.


Indikačné obmedzenie
Hradenú liečbu mô?e indikovať hematológ alebo klinický onkológ
a) v kombinácii s melfalanom a prednizónom u pacientov s doteraz neliečeným mnohopočetným myelómom, ktorí nie sú vhodní na vysokodávkovú chemoterapiu s transplantáciou kostnej drene,
b) ako monoterapiu na liečbu progresívneho mnohopočetného myelómu u pacientov, ktorí podstúpili najmenej jednu predchádzajúcu liečbu, a ktorí u? podstúpili alebo nie sú vhodní na transplantáciu kostnej drene.
Liečba sa ukončí, ak po ?tyroch cykloch liečby ochorenie progreduje.

Hradená liečba sa mô?e indikovať v Národnom onkologickom ústave Bratislava, v Onkologickom ústave sv. Al?bety s. r. o., na klinike hematológie a transfuziológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, na klinike hematológie a transfuziológie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského Martin, na hematologickej klinike Fakultnej nemocnice L. Pasteura Ko?ice, na hematologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica, vo Fakultnej nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Pre?ov.
Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom.

stiahnuť informáciu

stiahnuť SPC


Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=277