Tichý zabijak - homocysteín

Dátum: 11.05.2009 22:04
Vec: Pacienti - trombózy a trombofilia


Srdcový infarkt, angína pectoris, ischemická choroba srdca, cievna mozgová príhoda či pľúcna embólia podľa nových poznatkov patria medzi choroby vznikajúce zbytočne. Výrazne skracujú ?ivot postihnutých a podstatne zhor?ujú kvalitu v ďal?om období ?ivota. Len málo zatiaľ zdravých ľudí v?ak doká?e uva?ovať o význame výziev k účasti na prevencii týchto chorôb.

Odborné ?túdie neustále poukazujú na to, ?e strava hrá významnú úlohu pri zni?ovaní rizika vzniku srdcovo-cievnych ochorení. Poznatky vedcov o vplyve vý?ivy na kardiovaskulárne ochorenia za posledné desaťročie prudko vzrástli. Zlo?enie stravy má ,,na svedomí" aj jeden medzi laickou verejnosťou z najnov?ích rizikových faktorov mnohých ochorení, ktorým je vysoká hladina homocysteínu.

pozri článok

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=279