ANTIFOSFOLIPIDOVÝ SYNDRÓM

Dátum: 19.06.2009 14:47
Vec: tromboembolia


MUDr. Ján Lazúr

IV. interná klinika - hematologická ambulancia, FN L. Pasteura Košice

Interná medicína, 10/2008


Antifosfolipidový syndróm je najčastejšou príčinou získaného trombofilného stavu. Prejavom je akákoľvek trombóza alebo definovaná porucha tehotenstva, z čoho vyplýva rôznosť klinického obrazu. Podmienkou diagnózy je prítomnosť jedného klinického a jedného laboratórneho kritéria z revidovaných kritérií Sapporo 2006. Tieto kritériá definujú aj diagnózu „pravdepodobného antifosfolipidového syndrómu“. Vďaka antikoagulačnej liečbe je prežívanie väčšiny pacientov normálne, s výnimkou zriedkavého život ohrozujúceho katastrofického antifosfolipidového syndrómu.

Kľúčové slová: antifosfolipidový syndróm, lupus antikoagulans, antikardiolipínové protilátky, β-2-glykoproteín I

stiahnuť článok

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=289