Poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom s hemofíliou a inými vrodenými

Dátum: 30.06.2009 09:11
Vec: ODPORUCANIA SHaTS


Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom s hemofíliou a inými vrodenými koagulopatiami


Vestník MZd SR čiastka 24/2009,

26. marca 2009
Číslo: 03330/2009 - OZS

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, slu?bách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor?ích predpisov vydáva toto odborné usmernenie:


Čl. I

Predmet odborného usmernenia


Toto odborné usmernenie upravuje diagnostické a terapeutické postupy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pacientom s hemofíliou a inými vrodenými krvácavými stavmi.

Stiahnuť usmernenie

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=293