ANÉMIE – DIAGNOSTIKA A LIEČBA

Dátum: 08.07.2009 21:55
Vec: Anémia


ANÉMIE – DIAGNOSTIKA A LIEČBA

MUDr. Adriana Kafková
Klinika hematológie a onkohematológie FN LP a LF UPJŠ, Tr. SNP 1, 040 66 Košice
e-mail: kafkova1@post.sk

Via Practica 3/2005


Anémia (chudokrvnosť) – definovaná ako patologický stav charakterizovaný znížením hemoglobínu (Hb) pod fyziologickú hranicu pre daný vek a pohlavie, nemusí byť vždy zapríčinená primárnou poruchou krvotvorby alebo krviniek, ale je pomerne častým a dôležitým príznakom rôznych iných chorobných stavov. Zistenie príčiny chudokrvnosti je doslova nevyhnutné pred začiatkom cielenej liečby chorého.

Kľúčové slová: anémia, anemický syndróm, hemoglobín, príčina anémie, cielená liečba.
Kľúčové slová MeSH: anémia – etiológia, terapia; hemoglobíny.

pozrieť článok

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=299