NEOPTERÍN A JEHO KLINICKÝ VÝZNAM

Dátum: 11.07.2009 16:48
Vec: Laboratórna medicína


NEOPTERÍN A JEHO KLINICKÝ VÝZNAM

Katarína Daňová
Oddelenie klinickej biochémie, Slovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave,
primár prof. MUDr. I. Pecháň, DrSc.

LEKÁRSKY OBZOR, 47, 4, 117-120, 1998


Neopterín syntetizovaný a uvoľňovaný ľudskými monocytmi/makrofágmi po stimulácii interferónom gama, je citlivý marker aktivácie imunitného systému. Práca prehľadne uvádza dostupné poznatky týkajúce sa neopterínu. Porovnaním literárnych údajov o u?itočnosti stanovenia NPT vymedzuje oblasti klinickej aplikácie tohto parametra.

Kľúčové slová: neopterín - transplantácie - autoimúnne ochorenia - malignity - transfúzna medicína.

staihnuť článok

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=309