NETYPICKÉ NÁLEZY CHROMOZÓMOVÝCH ABERÁCIÍ U PACIENTOV S MDS

Dátum: 18.07.2009 09:46
Vec: Myelodysplastický syndrom


NETYPICKÉ NÁLEZY CHROMOZÓMOVÝCH ABERÁCIÍ U PACIENTOV S MYELODYSPLASTICKÝM SYNDRÓMOM

Boroňová I., Bernasovský I., Bernasovská J., Soták M., Petrejčíková E., Bô?iková A.

Fakulta humanitných a prírodných vied Pre?ovskej Univerzity v Pre?ove,
Katedra biológie, laboratórium molekulárnej genetiky


Súhrn
Myelodysplastický syndróm (MDS) je klonálne ochorenie charakteristické nenáhodnými chromozómovými abnormalitami. Cytogenetické analýzy u pacientov s MDS v Pre?ovskom kraji za obdobie rokov 1995 - 2004 odhalili ?trukturálne a numerické chromozómové abnormality v 25,6% vy?etrených vzoriek.
Chromozómovou analýzou boli okrem častých nálezov detekované aj netypické, v literatúre doposiaľ nepopísané karyotypové nálezy. Konvenčné chromozómové analýzy poskytujú dôle?ité diagnostické a prognostické informácie nápomocné pri stanovení prognózy pre?ívania a rizika transformácie do akútnej leukémie.

Kľúčové slová: Myelodysplastický syndróm. Cytogenetická analýza. Chromozómové aberácie.

stiahnuť článok

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=318