IPSS - klasifikácia a prognóza MDS

Dátum: 18.07.2009 13:53
Vec: Myelodysplastický syndrom


IPSS - International Prognostic Scoring System
Medzinárodný prognostický skórovací systém

IPSS bol predstavený v roku 1997 ako prostriedok na predpovedanie výsledkov liečby a prognózu vývoja ochorenia MDS.

IPSS bol vyvíjaný na základe analýzy asi 1000 chorých s MDS a determinuje faktory, ktoré najlep?ie umo?ňujú odhadnúť výsledok liečby a predpoveď progresie ochorenia.

Skórovací systém je zalo?ený na hodnotení percenta blastov v kostnej dreni, cytogenetických abnormalít a stupňa cytopenie v periférnej krvi (viď tabuľka)

POMÔCKA NA VÝPOČET IPSS
Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=321