Mnohopočetný myelóm

Dátum: 18.07.2009 23:39
Vec: Pacienti - myelóm


Mnohopočetný myelóm

Čo je mnohopočetný myelóm?

Aké sú symptómy mnohopočetného myelómu?

Čo spôsobuje mnohopočetný myelóm?

Ako sa mnohopočetný myelóm diagnostikuje?

Aké liečebné postupy pri mnohopočetnom myelóme sú dostupné?

Ako mnohopočetný myelóm vplýva na vá? ?ivot?


Mnohopočetný myelóm (MM) je forma rakoviny krvi, ktorá sa začína v kostnej dreni a je charakteristická nadmerným mno?stvom abnormálnych (zmenených) plazmatických buniek. Plazmatické bunky produkujú vysokú hladinu myelómových protilátok alebo proteínov M, ktoré je mo?né detegovať v krvi a moči, a ktoré naru?ujú be?nú funkciu kostnej drene a po?kodzujú kosti.

stiahnuť článok

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=323