Prehľad o aktivitách hlavného odborníka pre hematológiu

Dátum: 12.01.2007 18:06
Vec: KHaT JLF UK FNsP Martin


Prehľad o aktivitách hlavného odborníka pre hematológiu
(Prof. MUDr. P. Kubisz, DrSc.)

4.štvrťrok roku 2006Október

16. Zaslanie návrhu na MZ SR - Sekcia farmácie na doplnenie rozhodnutia MZ SR o indikáciách fibrinogénu v medicíne.

17. Stanovisko hlavného odborníka pre odbor hematológia k problematike podávania rekombinantného faktora VIIa (Novoseven) v indikácii život ohrozujúceho krvácania pre Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava (MUDr.Ingrid Olejárová)

18. Príprava zasadania hlavných odborníkov MZ SR pre hematológiu a transfuziológiu s krajskými odborníkmi dňa 7.11.2006 v Martine.

November

19. Vypracovanie posudkov na klinické skúšanie a registráciu liekov (idraparinux, rituximab).

20. Vyjadrenie sa k liečbe pacienta s dg. NHL-Angioimunoblastický T-bunkový lymfóm , štádium III.

21. Riešenie pacientky s podozrením na leukémiu zo Španielska.

22. Spracovanie Odporúčania hlavného odborníka MZ SR pre hematológiu pre liečbu krvácavých a trombofilných stavov.

23. Spracovanie Odporučenia hlavného odborníka pre hematológiu pre manažment a liečbu pacientov s CML.

24. Príprava informácie o nových právnych predpisoch v zdravotnej starostlivosti pre krajských odborníkov.

25. Zasadanie hlavných odborníkov MZ SR pre hematológiu a transfuziológiu s krajskými odborníkmi dňa 7.11.2006 v Martine.

26. Zaslanie požadovaných údajov na oddelenie liekovej politiky MZ SR k úprave indikačných obmedzení erytroproteínu.

27. Aktivity pre zaradenie slovenských pacientov s trombofilným stavom do registra

December

28. Vypracovanie posudkov na klinické skúšanie a registráciu liekov (Aggrenox, BAY 79-4890)

29. Konzultácia Modulu 7214 - Dispenzár s pracovníkom UZIŠ.

30. Riešenie požiadavky o skupinové povolenie neregistrovamého lieku (fibrinogén).

31. Zaslanie poďakovania za prácu a blahopriania do Nového roku 2007 všetkým krajským odborníkom.

32. Riešenie prípadu ekvivalencie diplomu SR/Anglicko.

33. Riešenie požiadavky o skupinové povolenie neregistrovaného lieku (danaparoid)


15.12.2006 Prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc

Hlavný odborník MZ SRTento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=33