Králičí antithymocytární globulin u pacientů s aplastickou anemií

Dátum: 26.07.2009 22:58
Vec: Pharminfo


Králičí antithymocytární globulin, ciclosporin, a G-CSF u pacientů s aplastickou anemií a myelodysplastickým syndromem

klinická studie

farmakoterapie 2009;5(3);269–271


Pacienti s aplastickou anemií (AA) jsou běžně léčeni koňským antithymocytárním globulinem (hATG) a ciclosporinem. Právě přidání ciclosporinu je provázeno až 70% odpovědí ve 3. měsíci a 90% přežitím v 5. roce. Nicméně u řady nemocných dojde záhy po vysazení ciclosporinu k relapsu onemocnění. Případná opakovaná aplikace hATG je však provázena výrazným rizikem hypersenzitivity. Imunosupresivní léčby je, jak je dobře známo, využíváno též u pacientů s myelodysplastickým syndromem (MDS). Králičí antithymocytární globulin (rATG) byl s úspěchem využíván v kombinaci s ciclosporinem a faktorem stimulujícím kolonie granulocytů (G-CSF) v léčbě pacientů s aplastickou anemií, u kterých došlo k relapsu při aplikaci hATG. Ve studiích in vitro bylo zjištěno, že ATG je schopen např. indukovat apoptózu B-lymfocytů, vyvolat depleci T-lymfocytů, modulovat expresi adhezivních molekul na povrchu buněk endotelu, indukovat NK-buňky či modulovat aktivitu dendritických buněk.

stiahnuť článok

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=332