KOMUNIKÁCIA S HEMATO - ONKOLOGICKÝM PACIENTOM

Dátum: 07.08.2009 21:57
Vec: Hematoonkológia


KOMUNIKÁCIA S HEMATO-ONKOLOGICKÝM PACIENTOM

Labudíková M., Kr?íková K., Schejbalová M.
HOK FN Olomouc, LF UP Olomouc

Komunikácia (ďalej len K) s hemato - onkologickým pacientom je jednou z najdôle?itej?ích dovedností ka?dého zdravotníka. Je rozdielna a zároveň ?pecifická pre ka?dé vývojové ?tádium reakcií klienta na chorobu. Predov?etkým je v?ak kľúčom k vytvoreniu vzájomnej dôvery potrebnej k úspe?nej spolupráci zdravotníka a klienta.
V praxi hematologickej sestry je verbálna i neverbálna komunikácia nevyhnutná. Preto sme si preverili komunikačné schopnosti sestier malým výskumom.

stiahnuť článokTento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=336