bemiparin

Dátum: 08.08.2009 10:32
Vec: Pharminfo


Bemiparin
profil lieku

Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.; *MUDr. Tomá? Dole?al, Ph.D.
Oddělení klinické hematologie FN, Brno; *Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha

Farmakoterapie, 5/2006, 503-507

Bemiparin patří do skupiny nízkomolekulárních heparinů (low-molecular-weight heparin - LMWH). Z celé skupiny má nejni??í molekulovou hmotnost a nejvy??í poměr anti-Xa/IIa. Bemiparin je indikován k prevenci tromboembolického onemocnění u pacientů podstupujících bě?ný chirurgický výkon nebo ortopedickou operaci a k prevenci srá?ení krve v mimotělním oběhu během hemodialýzy.

V ČR je bemiparin registrován pod názvem Zibor 2 500 IU a Zibor 3 500 IU (Berlin-Chemie Menarini Group).

stiahnuť článok

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=339