Výsledok volieb do orgánov SHaTS

Dátum: 12.01.2007 19:05
Vec: SHaTS


Slovenská hematologická a transfuziologická spoločnosť SLS

Zlo?enie výboru a revíznej komisie

na funkčné obdobie r. 2007-2010

výsledok volieb zo dňa 19.decembra 2006Výbor

Slovenskej hematologickej a transfuziologickej spoločnosti

Slovenskej Lekárskej Spoločnosti


PREZIDENT

Doc. MUDr. Tomá? Lip?ic, PhD.,

Oddelenie hematológie a transfuziológie, Klinika laboratórnej medicíny,

OÚ sv. Al?bety, LF UK, TU, V?Z a SP

Heydukova 10, 812 50 Bratislava,

t.č. 02 59249526, Mob. 0907 621317, 0905 624905

tlipsic@ousa.sk


1. PODPREDSEDA

Doc. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.,

KHaT LF UK, SZU a FNsP BA, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Antolská 11, 851 07 Bratislava

t.č. 02 68673341, Mob. 0905 241354

batorova@npba.sk


2. PODPREDSEDA

Doc. MUDr. Dagmar Holomáňová, PhD.,

NTS SR

Limbová 3, 833 14 Bratislava, P.O.Box l4,

t.č. 02 59103002, fax 02 59103020, Mob. 0915 915106

holomanova@ntssr.sk


VEDECKÝ SEKRETÁR

MUDr. Ján Hudeček, PhD.

KHaT , MFN a JLF UK

Kollárova 2, 036 59 Martin 1

t.č. /fax 043 4132061 Mob. 0908 323723

jan.hudecek@stonline.sk


POKLADNÍK

MUDr. Ján Lazúr

IV int. klinika, HA FNLP

Rastislavova 43, 041 90 Ko?ice

t.č. 055 6152131, 055 6152133, Mob. 0905 984060

jlazur@fnlp.sk


ZAPISOVATEĽ

Doc. MUDr. Mikulá? Hrubi?ko, PhD.

KHaT LF UK, SZU a FNsP BA, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Antolská 11, 851 07 Bratislava

t.č. 02 68673243, Mob. 0905 149710

hrubisko@npba.sk


ČLENOVIA VÝBORU

MUDr. E. Bojtárová, PhD.

KHaT LF UK, SZU a FNsP BA, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Antolská 11, 851 07 Bratislava

t.č. 02 68672727, Mob. 0907 775666

bojtarova@npba.sk


MUDr. E. Demečková

KHaT LF UK, SZU a FNsP BA, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Antolská 11, 851 07 Bratislava

t.č. 02 68673583, Mob. 0905 503498

demeckova@npba.sk


Prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.

KHaT MFN a JLF UK

Kollárova 2, 036 59 Martin 1

t.č. /fax 043 4132061

kubisz@jfmed.uniba.sk


Doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.

KHaT LF UK, SZU a FNsP BA, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Antolská 11, 851 07 Bratislava

t.č. 02 68673580, Mob. 0905 181488

mistrik@npba.sk


MUDr. Stanislav Palasthy

Hematologické oddelenie FNsP, J.A.Reimana

Hollého 14, 081 81 Pre?ov

t.č. 051 7011791, Mob. 0903 111897

palasthy@szm.sk


MUDr. Mirko Peprný

NTS SR, pracovisko B. Bystrica

Nám.L.Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

t.č. 048 4136898 Mob. 0915 915113

peprny@ntssr.sk


MUDr. Marcela Skraková

KHaT LF UK, SZU a FNsP BA, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Antolská 11, 851 07 Bratislava

t.č. 02 68672940, Mob. 0905 982552

skrakova@npba.sk


Prof. MUDr. Elena Tóthová, PhD.

KHaOH FN L. Pasteura

Rastislavova 43, pracovisko Tr. SNP 1, 041 90 Ko?ice

t.č. 055 6403434, Mob. 0905 357178

etothova@post.sk


MUDr. Mária ?arnovičanová

Hematologické oddelenie FNsP F.D. Roosevelta

Nám.L.Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

t.č. 048 4412180, Mob. 0915 831413

mzarnovicanova@nspbb.sk


Revízna komisia


Slovenskej hematologickej a transfuziologickej spoločnosti

Slovenskej Lekárskej SpoločnostiPREDSEDA REVÍZNEJ KOMISIE

MUDr. Jana Le?ko-Andra?číková

NTS SR, pracovisko Pre?ov

Hollého 14, 081 81 Pre?ov

t.č. 051 7011617 Mob. 0905 239934

landrascikova@fnsppresov.sk


ČLENOVIA REVÍZNEJ KOMISIE

MUDr. Daniela Klepancová

HTO Nemocnica A. Wintera n.o.

Winterova 66, 921 63 Pie?ťany

t.č. 033 7955314, 033 7955300, Mob. 0903 255848

nawpy@kios.sk


RNDr. Zdenka ?ujanová

KHaT LF UK, SZU a FNsP BA, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Antolská 11, 851 07 Bratislava

t.č. 02 68672345, Mob. 0903 202954

sujanova@npba.sk


V Bratislave dňa 22. decembra 2006

MUDr. Marcela Skraková

predseda volebnej komisieTento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=34