palifermin

Dátum: 08.08.2009 10:45
Vec: Pharminfo


Rekombinantní lidský růstový faktor pro keratinocyty (rHuKGF) - palifermin: současný stav klinického pou?ití
Doc. MUDr. Marek Trněný, CSc.; MUDr. Tomá? Skácel

I. interní hemato-onkologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Farmakoterapie, 5/2006, 476-480

Mukositida jako po?kození orální části gastrointestinálního traktu je jednou z nejčastěj?ích komplikací cytostatické a radiační léčby. Patogeneticky se nejedná jen o přímé po?kození epitelu, ale o komplexní proces, který zahrnuje oxidativní stres, aktivaci řady transkripčních faktorů - např. jaderného faktoru κB (NF-κB), interakci řady cytokinů (TNF-α, IL-1, IL-6), mikrovaskulární po?kození, indukci apoptózy v oblasti epitelu, ale i v dal?ích částech slizniční bariéry.
Palifermin je rekombinantní lidský faktor stimulující keratinocyty, který účinkuje jako endogenní KGF. Růstový faktor pro keratinocyty (KGF - keratinocyte growth factor) patří do rodiny fibroblastových růstových faktorů (FGF) a byl původně označován jako FGF-7. Podílí se na proliferaci a diferenciaci epiteliálních buněk různých tkání, jako je například trávicí ústrojí, ků?e (keratinocyty), thymus a dal?í. Receptor pro KGF (KGFR) je exprimován pouze na epiteliálních buňkách.

Stiahnuť článok

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=340