Morfológia mikrocirkulácie ľudskej sleziny

Dátum: 08.08.2009 12:10
Vec: Uzliny a slezina


Morfológia mikrocirkulácie ľudskej sleziny - súčasný stav poznania

Paulína Gálfiová, Katarína Bevízová
Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav histológie a embryológie, Bratislava, Slovenská Republika

Abstrakt
Mikrocirkulácia v slezine je komplikovaná. Týmto problémom sa zaoberali mnohí autori, ich názory sa rôznia. V súčasnosti rozli?ujú tri typy mikrocirkulácie - otvorený typ, uzavretý typ a cirkuláciu v perifolikulárnej zóne. Väč?ina autorov tvrdí, ?e v ľudskej slezine dominuje otvorený typ cirkulácie. Nedá sa v?ak jednoznačne a presne určiť, ktorý typ mikrocirkulácie zastáva aký percentuálny podiel.

Bli??ie informácie u autora: paulina.galfiova@fmed.uniba.skTento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=343