Perspektívy vyu?itia kmeňových buniek z pupočníkovej krvi

Dátum: 08.08.2009 12:20
Vec: Transplantácia krvotvornýc


Perspektívy vyu?itia kmeňových buniek z pupočníkovej krvi

Miroslav Kube?1, Zohdy Hamid1, Ján Vojta??ák2
1Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek, o.z., Bratislava;
2Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej biológie a genetiky, Bratislava, Slovenská Republika,

Abstrakt
Pupočníková krv (PK) sa stala akceptovaným zdrojom príbuzen-ských, nepríbuzenských a autológnych kmeňových buniek na obnovu kostnej drene. Nové technológie expanzie a transplantácie 2 čiastočne HLA zhodných jednotiek PK odstraňujú bariéru nedostatku buniek, ktorá limitovala pou?itie PK u dospelých pacientov. Mezenchýmové kmeňové bunky (MKB), čo sú adherentné stromálne bunky nehematopoietického pôvodu boli nedávno získané aj z PK. Podobne ako MKB z kostnej drene, majú aj tieto schopnosť diferencovať sa do buniek rôznych tkanív ako sú kosť, ?ľacha, chrupavka, sval a tukové tkanivo a produkovať rastové faktory a cytokíny, ktoré podporujú expanziu a diferenciáciu hematopoietických buniek. Majú tie? antiproliferatívny, imunomodulačný a protizápalový účinok. V budúcnosti mô?u mať MKB z PK na liečbu rejekcie alogénneho ?tepu, choroby ?tepu proti príjemcovi, ťa?kých autoimunitných ochorení a iných porúch, pri ktorých je potrebná tkanivová reparácia. Najnov?ie, v PK boli dokázané embryonálnym bunkám podobné kmeňové bunky, ktoré sú schopné diferenciácie do bunkových typov v?etkých troch zárodočných listov (endo-, ekto- a mezoderm). Tieto predstavujú vývoja schopnú alternatívu k ľudským embryonálnym bunkám na výskumné účely bez znepokojujúcich etických otázok a majú potenciál posunúť vpred vývoj klinických aplikácií zalo?ených na bunkovej terapii.

Bli??ie informácie u autora: kubes@eurocord.skTento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=345