ANTIBAKTERIÁLNA PROFYLAXIA U NEUTROPENICKÝCH ONKOLOGICKÝCH PACIENTOV

Dátum: 08.08.2009 19:43
Vec: Hematoonkológia


ANTIBAKTERIÁLNA PROFYLAXIA U NEUTROPENICKÝCH ONKOLOGICKÝCH PACIENTOV

Ľubo? Drgoňa
Katedra klinickej onkológie SZU a Interná klinika NOÚ, Bratislava

Onkológia (Bratisl.), 2007, roč. 2 (5): 278-282


Febrilná neutropénia a bakteriálne infekcie sú častou komplikáciou onkologickej liečby. Jednou z účinných foriem prevencie je podávanie systémovej antibakteriálnej profylaxie. Zavedením chinolónov do profylaxie, sa profylaxia stala bezpečnej?ou a dostupnej?ou pre rizikovú populáciu pacientov. Najnov?ie klinické ?túdie potvrdili priaznivé ovplyvnenie výskytu febrilných komplikácií a dokázaných bakteriálnych infekcií, metaanalýzy dokumentovali zní?enie mortality profylaktizovaných pacientov. Článok sa zaoberá postavením antibakteriálnej profylaxie v kontexte s rizikovosťou pacienta, rezistenciou patogénov a nákladmi. Pomer rizika a výhod profylaxie by mal byť zva?ovaný individuálne.
Kľúčové slová: febrilná neutropénia, antibakteriálna profylaxia.

stiahnuť článok

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=351