Nová publikácia

Dátum: 08.08.2009 20:26
Vec: Co nové vychádza


Mo?né neskoré následky protinádorovej liečby v detstve

Pre v?etkých, ktorý sa zaujímajú o najnov?ie ?túdie a informácie o následkoch protinádorovej liečby, (či sú u? pozitívne alebo negatívne), mô?eme odporučiť novú publikáciu kolektívu autorov MUDr. Beaty Mladosievičovej, MUDr. Emílie Kaiserovej a MUDr. Anny Foltinovej s názvom Mo?né neskoré následky protinádorovej liečby v detstve.

Obsah knihy sa zaoberá následkami cytostatickej, radioterapeutickej a chirurgickej liečby, transplantáciu kostnej drene, prevenciou toxicity cytostatickej liečby a tie? psychosociálnymi dôsledkami u vyliečených detí.

V prípade záujmu je mo?né túto knihu si objednať na adrese SAP s.r.o, Bazová 2, Bratislava alebo elektronicky na adrese sap@sappress.skTento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=354