Faktory ovplyvňujúce výsledky vy?etrenia

Dátum: 31.01.2007 19:55
Vec: Laboratórna medicína


Faktory ovplyvňujúce výsledky vy?etrenia


pacient nie je nalačno
zvý?enie koncentrácií glukózy, bilirubínu, ALT, AST, TAG, K, Ca, P

cvičenie pred vy?etrením
zvý?enie koncentrácií albumínu, CB, laktátu, amoniaku, aktivity CK, AST, LD

vek
vek je zohľadnený v údaji o referenčných hodnotách, ktoré sa nachádzajú na výsledkovom liste

hemolýza
ovplyvňuje výsledky jednak tým, ?e koncentrácia niektorých látok je iná v erytrocytoch, ako v plazme, jednak analytickou interferenciou (zmena farby, a pod.)
Najväč?ie zmeny sú u ALT, AST, ALP, LD, K, CK, Fe, IgA, IgM, CRP, NSE, osteokalcínu, IgE, inzulínu, bilirubínu, feritínu, CTx, DHEA-S, TSH, fT4, troponín T, kyselina listová, osmolalita, LPS, C-peptid

zákal séra
ovplyvňuje bilirubín, IgA, IgM, Mg, KM, CB, albumín, CRP, progestrerón

diurnálny rytmus
viacero parametrov sa mení v závislosti na dennom čase
najvýraznej?ie zmeny sú u kortizolu, PTH, ALP, K, Mg, Ca, P, ?eleza

gravidita
zmeny hormonálnych profilov
zní?enie koncentrácií albumín, Ca, foláty, imunoglobulíny, urea, kyselina močová, hemoglobín a počet erytrocytov
zvý?enie koncentrácií cholesterol, TAG, kortizol, PTento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=37